2-3 kwietnia 2008

Wydział Ekonomiczny UG


Warsztaty

Autoprezentacja czyli nie szata zdobi człowieka

Prowadzacy: dr Monika Mazurek

Opis: Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami autoprezentacji.

Program szkolenia:

 1. Co to takiego autoprezentacja, czyli wprowadzenie do zagadnienia.
 2. Wszechwładna moc pierwszego wrażenia.
 3. Nazywam się ... czyli jak się przedstawić.
 4. Jak osiągnąć swój cel, czyli jak nie odpowiadać na pytania.
 5. Podsumowanie.

Prowadząca jest psychologiem społecznym, ukończyła szkolenia z zakresu NLP, Analizy Tranzakcyjnej - co wykorzystała w praktyce prowadząc liczne szkolenia (głównie dotyczące zachowania w sytuacjach ekstremalnych). Jest pracownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej IFSiD UG, obszar zainteresowań naukowych to zmiana społeczna, procesy narodowotwórcze i nacjonalizm, oraz etniczność.

Termin: 3.IV.2008 15:00, czas trwania: 90 min., miejsce: MFI, sala 309


IT w biznesie

Prowadzacy: Grzegorz Piotrowski

Opis: Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z arkanami działania IT w biznesie, z uwzględnieniem podejścia projektowego, kosztów utrzymania, bezpieczeństwa danych.

Program:

 1. Projekt IT, czyli wysyłanie promu na Marsa.
 2. TCO - dlaczego złe założenia dużo kosztują.
 3. Bezpieczeństwo danych, a funkcjonalność pracy.

Warsztat adresowany do zainteresowanych pracą na stanowiskach decyzyjnych oraz w działach IT, a także pasjonatów którzy chcą zrozumieć sprawne działanie współczesnego biznesu, który bez IT nie jest w stanie konkurować na rynku.

Prowadzący pracuje w Ośrodku Informatycznym UG, współpracuje z partnerami firmy Microsoft, doradza firmom wdrożeniowym. Posiada certyfikaty MCDST, MCSE, MCTS, MCITP.

Termin: 3.IV.2008 12:00, czas trwania: 90 min., miejsce: WE, sala 417


Jak zmienić zwykły pokaz slajdów w efektowną prezentacje - przygotowanie odpowiedniej oprawy graficznej

Prowadzacy: Witold Bołt, e-mail: ja@hope.art.pl

Opis: Każdy uczestnik warsztatów proszony jest o przygotowanie wcześniej (przed zajęciami) krótkiej prezentacji na dowolny, wybrany przez niego temat, przy czym slajdy (w formacie PowerPoint 2003 lub 2007) powinny być zupełnie pozbawione grafiki i efektów (może być białe tło i czarny tekst i nic więcej). Podczas zajęć zajmiemy się oprawą tych slajdów w efektowną i czytelną formę graficzną. Przygotowane wcześniej slajdy można przynieść na płytach CD, USB stickach lub wysłać wcześniej e-mailem na adres prowadzącego. Podczas zajęć używać będziemy oprogramowania Adobe Photoshop CS3 oraz Microsoft PowerPoint 2007.
Wymagania: podstawy obsługi programu PowerPoint.

Termin: 3.IV.2008 13:15, czas trwania: 90 min., miejsce: MFI, sala 39


Tajemnice efektywnej nauki

Prowadzacy: Małgorzata Tobiszewska

Opis: Warsztaty prowadzone są przez Instytut Rozwoju Kadr (www.irk.com.pl).

Termin: 3.IV.2008 11:00, czas trwania: 90 min., miejsce: CKD, sala C2


Zarządzanie jakością w biznesie - audyt wewnętrzny oraz zrównoważone karty wyników

Prowadzacy: Aleksandra Romanowska

Opis: Warsztaty prowadzone są przez Instytut Rozwoju Kadr (www.irk.com.pl).

Termin: 3.IV.2008 09:00, czas trwania: 90 min., miejsce: CKD, sala C2


Zarządzanie sobą w czasie. Warsztat psychologiczny.

Prowadzacy: mgr Andrzej Piotrowski

Opis: Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników.

Program szkolenia:

 1. ANALIZA CZASU: sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas; diagnoza tzw. złodziei czasu; sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu.
 2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z CZASEM: charakterystyka i strategie osób efektywnie dysponujących czasem; narzędzia i techniki gospodarowania czasem.
 3. OKREŚLANIE CELÓW: znajomość siebie - cele życiowe, cele zawodowe.
 4. RÓŻNICE OSOBOWOŚCIOWE A ZARZĄDZANIE CZASEM: zjawisko wewnątrz i zewnątrzsterowności - rodzaje motywacji życiowej, osobowość typu ?A? i typu ?B? wg Friedmana i Rosenmana, pracoholizm wg McMillan, zespół wypalenia zawodowego wg Maslach, skłonności do odwlekania, typy ranne i wieczorne wg Horne i Östberga, sumienność jako jeden z wymiarów osobowości wg Costy i McRae.
 5. USTALANIE PRIORYTETÓW: ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności; rejestr czasu; analiza zadań według zasady Eisenhowera; zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści.
 6. PLANOWANIE: krzywa wydajności i koncentracji - kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę; zasady i techniki planowania; czas faktyczny i prognoza ? porównania perspektywiczne.
 7. KONTROLOWANIE: kontrola przebiegu pracy; kontrola osiągniętych celów; przegląd i ocena dnia (samokontrola).

Prowadzący jest absolwentem i wykładowcą w Instytucie Psychologii UG. Ukończył podyplomowo ZZL i PR. Jest autorem i współautorem scenariuszy filmów szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, PR, zarządzania czasem, stresu i wypalenia zawodowego.

Termin: 3.IV.2008 09:00, czas trwania: 90 min., miejsce: WE, sala 417


Użyte oznaczenia:

 

organizatorzy:

AEGEE logo BCC logo Kolor logo

wspierają nas:
patroni