2-3 kwietnia 2008

Wydział Ekonomiczny UG


Podusmowanie konferencji

KONFERENCJA „BUSINESS WORKS- AKADEMICKIE FORUM PRACY”
2 KWIETNIA 2008
WYDZIAŁ EKONOMICZNY UG

ORGANIZATORZY

UCZESTNICY

Przedstawiciele władz miejskich oraz wojewódzkich:

Paneliści – pracodawcy:

Paneliści – przedstawiciele władz uczelni:

Paneliści- studenci:

Moderatorzy:

Prowadzący:

W konferencji wzięło udział również ponad 150 studentów trójmiejskich uczelni.

PODSUMOWANIE TREŚCI

Część I: Kwestie poruszone przez przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich:

 

Część II: Najważniejsze postulaty i wnioski wynikłe w trakcie paneli dyskusyjnych:

 

organizatorzy:

AEGEE logo BCC logo Kolor logo

wspierają nas:
patroni