2-3 kwietnia 2008

Wydział Ekonomiczny UG


Notka prasowa

W dniach 2-3 kwietnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja „Business Works- Akademickie Forum Pracy” organizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Gdańsk, Pomorskie Studenckie Forum Business Centre Club oraz Koło Naukowe „Kolor” Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyką konferencji adresowanej do studentów trójmiejskich uczelni był rynek pracy. Podczas składających się na nią 3 paneli dyskusyjnych, w których udział wzięli przedstawiciele studentów, pracodawców oraz uczelni, zaprezentowano punkt widzenia każdej ze stron, zasygnalizowano problemy, a także podjęto próbę wypracowania satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań tych problemów. 3 kwietnia odbyły się towarzyszące konferencji trzy bloki warsztatów. Projekt zrealizowano pod patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów Trójmiasta.

 

organizatorzy:

AEGEE logo BCC logo Kolor logo

wspierają nas:
patroni