2-3 kwietnia 2008

Wydział Ekonomiczny UG


Partnerzy

Partnerzy:

UG logo

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Oferuje możliwość kształcenia na niemal trzydziestu kierunkach studiów w zakresie ponad stu specjalności. Na dziewięciu wydziałach oraz w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych studiuje prawie trzydzieści trzy tysiące studentów, którymi opiekuje się tysiąc siedmiuset pracowników naukowych. Kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe na światowym poziomie, nie tylko odkrywczo poszerzając granice poznania, ale także służąc wiedzą i doświadczeniem całemu regionowi pomorskiemu; pomaga w jego dynamicznym, nowoczesnym rozwoju.

FG logo

Fundacja Gospodarcza. Jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce, która rozpoczęła działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przeciwdziałania bezrobociu. Ta agencja poradnictwa zawodowego przygotowuje firmy do procesu integracji z Unią Europejską, pomaga w nawiązywaniu kontaktów firm polskich z firmami w Europie i na świecie. Zapewnienie klientom możliwości rozwoju zawodowego oraz gospodarczego na wysokim poziomie poprzez usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne.

AIP logo

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jest to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. Ta  największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzać młodych Polaków na przedsiębiorcze tory. Misją AIP jest stworzenie idealnych warunków do rozwoju pomysłu biznesowego, umożliwienie każdej osobie realizację swojego projektu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka.

Organizacje wspierające prowadzenie warsztatów:

IRK logo

Instytut Rozwoju Kadr specjalizuje się w projektowaniu i przeprowadzaniu szkoleń oraz symulacji biznesowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa dana firma. Realizuje projekty szkoleniowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadza szkolenia z zakresu zarządzania jakością oraz zajmuje się doradztwem personalnym i organizacyjnym. W ramach swojej działalności Instytut Rozwoju Kadr prowadzi również treningi pamięci i szybkiego czytania, na licencji Szkoły Pamięci Wojakowskich.

 

organizatorzy:

AEGEE logo BCC logo Kolor logo